Pakiet onkologiczny dla mężczyzn - rozszerzony

Logowanie:

Zaloguj się
Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj aby je oddzyskać.
shadow
Pakiet onkologiczny dla mężczyzn - rozszerzony
photo

Badanie genetyczne, które ma na celu wykrycie ewentualnych mutacji zwiększających ryzyko zachorowania na raka prostaty, sutka, czerniaka złośliwego, trzustki, nowotworów jelita grubego, tarczycy oraz płuca.

Pakiet onkologiczny dla mężczyzn - rozszerzony

Zamawiasz zestaw do samodzielnego pobrania krwi.

Miasto:
1500 PLN
Ilość:
Akceptuję regulamin produktu.

Musisz zaakceptować postanowienia regulaminu.

Do koszyka arrow

Szczegóły

Dlaczego warto wykonać genetyczne badanie onkologiczne?

Badanie genetyczne daje nam możliwość poznania ryzyka zachorowania na nowotwór wcześniej niż jakiekolwiek inne metody badań, jeszcze zanim ewentualny proces chorobowy się rozpocznie.

Określając ryzyko możemy zastosować odpowiednie metody profilaktyki i w wielu przypadkach uniknąć zachorowania na nowotwór. Zmiana trybu życiu i eliminacja niektórych czynników środowiskowych w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko zachorowania.

Dzięki badaniu genetycznemu i określeniu grupy ryzyka, wiemy jakie badania kontrolne i od jakiego wieku, powinniśmy systematycznie przeprowadzać.

W przypadku zachorowania, stosowanie profilaktyki i badań kontrolnych pozwoli nam wykryć ewentualny nowotwór we wczesnym stadium, co z kolei wielokrotnie zwiększy szanse na całkowite wyleczenie.

W przypadku zachorowania na nowotwór, wiedza o nosicielstwie mutacji, pomoże naszemu lekarzowi zindywidualizować nasz tok leczenia, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Możemy zadbać o swoich najbliższych – ze względu na dziedziczny charakter mutacji, istnieje 50% prawdopodobieństwo przekazania jej dzieciom, dlatego członkowie rodziny powinni również poddać się badaniu genetycznemu.

Badane geny, ich mutacje i wpływ na nowotwory

Mutacje genów BRCA2 a nowotwory

Gen BRCA2 koduje białka kontrolujące podziały komórkowe i biorące udział w naprawie uszkodzeń DNA - obecność mutacji w tym genie zwiększa ryzyko zachorowania na raka prostaty o ok. 4-5 razy. Ponadto mutacje genu BRCA2 predysponują do rozwoju raka piersi - uwaga: mężczyźni także mogą chorować na dziedzicznego raka piersi.

Mutacje genu HOXB13 a nowotwory

Mutacja genu HOXB13 ok. 20-krotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka prostaty, zwłaszcza jeżeli nowotwór prostaty wystąpił już u innych osób w rodzinie osoby badanej. Badania genetyczne z ostatnich lat genu HOXB13 dowodzą, że mutacja tego genu, może odgrywać zasadniczą rolę w rozwoju raka prostaty.

Mutacje genu CHEK2 a nowotwory

Potwierdzenie istnienia mutacji CHEK2 podwyższa ryzyko zachorowania na nowotwory. Szacuje się, że w Polsce 1 na 100 osób jest nosicielem mutacji tego genu. Mutacje w genie CHEK2 zwiększają ryzyko zachorowania na raka prostaty 2-krotnie, ponadto predysponują również do wystąpienia raka piersi, tarczycy, nerki i jelita grubego.

Mutacje genu CDKN2A a nowotwory

Mutacje w obrębie genu CDKN2A zwiększają ryzyko rozwoju czerniaka złośliwego oraz rodzinnego zespołu czerniak-rak trzustki, ale także podwyższają ryzyko zachorowania na raka piersi, jelita grubego oraz płuca. Są odpowiedzialne za rodzinne występowanie tych nowotworów. Jeden z wariantów mutacji w obrębie genu CDKN2A (mutacja A148T) związana jest z ok. 2-krotnie wyższym ryzykiem wystąpienia czerniaka złośliwego, ok. 1,5-krotnie podwyższonym ryzykiem wystąpienia raka piersi, ok. 1,5-krotnie raka jelita grubego oraz 2-krotnie raka płuca - w porównaniu z osobami bez mutacji. Ryzyko zachorowania na raka trzustki u osób z mutacją genu CDKN2A wynosi ok. 20%.

Mutacje genu APC a nowotwory

Mutacje w APC powodują, że komórki błony śluzowej jelita grubego zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób i w efekcie rozwojem nowotworu. Rak jelita grubego jest drugim najczęściej występującym nowotworem w Polsce (po raku piersi u kobiet i raku płuc u mężczyzn). Ok. 20–30% przypadków raka jelita grubego ma podłoże genetyczne i obserwuje się jego rodzinne występowanie. Mutacja w obrębie APC stanowi również podłoże genetyczne rodzinnej polipowatości jelita grubego (FAP), która może przekształcać się w formy nowotworowe.

Mutacje genu NOD2 a nowotwory

Mutacja w obrębie genu NOD2 występuje u około 8% osób z rakiem piersi, u 15% z rakiem jelita grubego, 12% z rakiem płuca. Na podstawie wieloletnich bada stwierdzono, że mutacja NOD2 zwiększa ponad 2-krotnie ryzyko zachorowania na raka jelita grubego i raka płuc. Zwiększa również ryzyko zachorowania na choroby nienowotworowe - mutacja ta 17-krotnie podnosi ryzyko rozwoju choroby Leśniowskiego-Crohna.

Wskazania do wykonania badania mutacji HOXB13, BRCA2, CHEK2, CDKN2A, APC, NOD2

Kto powinien wykonać badanie genetyczne w kierunku predyspozycji genetycznej nowotworów?

• Mężczyźni, w których rodzinie wystąpiły przypadki nowotworów złośliwych

• Mężczyźni, u których stwierdzono wczesne stadium nowotworu w celu dobrania leczenia celowanego

• Mężczyźni mający w rodzinie osoby, u których rozpoznano nosicielstwo mutacji genowych

• Mężczyźni obciążeni czynnikami ryzyka zachorowania na raka prostaty takimi, jak: otyłość, dieta - bogata w tłuszcze nasycone, uboga w selen, witaminę D i E, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, mała aktywność fizyczna

Korzyści z badania genetycznego w kierunku nowotworów

Badanie pozwala na wykrycie genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do zachorowania na wiele rodzajów nowotworów. Dzięki temu można w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko zachorowania stosując odpowiednią profilaktykę, wdrażając indywidualny tok badań kontrolnych i korzystając z programu profilaktycznego Ministerstwa Zdrowia. W przypadku zachorowania zdiagnozowanie nosicielstwa odpowiednich mutacji pozwala na dobór najefektywniejszego, zindywidualizowanego sposobu leczenia związanego z uwarunkowaniami pacjenta, a wykrycie nowotworu we wczesnym stadium daje często znaczącą szansę na wyleczenie. Zidentyfikowanie mutacji genetycznej umożliwia zastosowanie leczenia celowanego czyli zastosowanie leku, który precyzyjnie blokuje procesy odpowiadające za powstanie nowotworu. Ponadto, gdy wynik testu genetycznego jest dodatni, badanie powinni przejść również bliscy krewni osoby badanej. Dodatni wynik badania nosicielstwa mutacji umożliwi także u członków rodziny wdroże¬nie odpowiednich programów profilaktycznych w celu zapobieżenia rozwoju nowotworu lub wykrycia choroby we wczesnym stadium. Badanie genetyczne jest badaniem nieinwazyjnym, a osoba od której pobierana jest krew nie wymaga specjalnego przygotowania do badania.

W ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO ROZSZERZONEGO DLA MĘŻCZYZN oferujemy badanie genetyczne mutacji w obrębie genów HOXB13, BRCA2, CHEK2, CDKN2A, APC, NOD2, analityczny opis wyniku oraz bezpłatną konsultację lekarza onkologa w wybranych placówkach Enel-Med w przypadku dodatniego wyniku badania genetycznego.

POLECANE ARTYKUŁY