Mądre dziecko - pakiet badań genetycznych

shadow
Mądre dziecko - pakiet badań genetycznych
photo

Badanie opracowane we współpracy z psychologami. Diagnozuje zapisane w genach czynniki związane z nauką i rozwojem dziecka. Dowiesz się z niego:

- czy Twoje dziecko ma genetyczne predyspozycje do dysleksji;
- czy może mieć problemy z nauką, koncentracją, czytaniem i pisaniem;
- w jakich dziedzinach ma szansę zrealizować się najlepiej;
- jak pokierować jego rozwojem, by uniknąć trudności i rozczarowań;
- jak zwiększyć szanse na rozwinięcie jego wyjątkowych zdolności.

Mądre dziecko - pakiet badań genetycznych

Zamawiasz zestaw do samodzielnego pobrania krwi.

Miasto:
850.00 PLN
Ilość:

Musisz zaakceptować postanowienia regulaminu.

Do koszyka arrow

Szczegóły

Dysleksja rozwojowa to zjawisko coraz częściej diagnozowane u dzieci w wieku szkolnym. Deficyty umiejętności czytania i pisania wykazuje ok. 10-15 proc. dzieci mieszczących się w normie intelektualnej i mających odpowiednie możliwości edukacyjne. Statystyczny mały dyslektyk z dużym prawdopodobieństwem odziedziczył swoją przypadłość po rodzicach lub dziadkach. W rodzinach, w których zdarzył się przypadek dysleksji, prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w czytaniu sięga 60 proc., a problemów z ortografią - nawet do 80 proc.

Rzetelną diagnozę dysleksji można postawić dziecku w poradni psychologiczno-pedagogicznej dopiero po 10. roku życia. Tymczasem im wcześniej odkryte deficyty, tym łatwiej zniwelować przyszłe trudności w nauce, podejmując z dzieckiem indywidualną pracę rozwojową. Dlatego też, mając choć cień podejrzenia dysleksji, warto wykonać badanie genetyczne pod jej kątem.

WARTO WIEDZIEĆ: dysleksja oznacza często wybitne uzdolnienia, wynikające ze wzmożonej aktywności prawej półkuli mózgowej. Dzieci z dysleksją wykazują wysoko rozwiniętą inteligencję emocjonalną, intuicję oraz ciekawość świata. Są kreatywne i błyskotliwe.

Dlaczego warto wykonać badanie genetyczne MĄDRE DZIECKO?

Wykonane u dziecka badanie pozwala:

- zyskać wiedzę, w jakim kierunku w jakim należy z nim pracować nad rozwojem, aby wykorzystało swój potencjał i aby uniknąć rozczarowania;
- ocenić ryzyko wystąpienia u niego dysleksji;
-
ułatwić mu pokonanie ewentualnych trudności w szkole;
- zwiększyć jego szanse na rozwinięcie wyjątkowych zdolności;
- poznać jego indywidualny profil genetyczny.

Do kogo skierowane jest badanie genetyczne MĄDRE DZIECKO?

Badanie zaleca się dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które:
- mają problemy manualne: sprawia im trudność budowa wieży z klocków, zapięcie guzików, nawlekanie koralików itd.;
- zaczęły mówić później niż rówieśnicy;
- nie lubią rysować, a pisząc odwracają litery i cyfry;
- robią błędy ortograficzne i z trudnością czytają;
- mają w rodzinie stwierdzone przypadki dysleksji.

Co zawiera pakiet badań genetycznych MĄDRE DZIECKO?

W ramach pakietu zapewniamy:
• badanie genetyczne mutacji w obrębie wybranych genów
• analityczny opis wyniku
• bezpłatną konsultację psychologa w wybranych placówkach Enel-Med.

Więcej o badanych mutacjach genów

Skłonność do dysleksji
Szczegółowe analizy naukowe wykazały, że zdolności językowe mają związek z genami. Określone geny już na etapie życia płodowego kodują białka wspierające migrację neuronów w mózgu dziecka. Jakiekolwiek mutacje w ich obrębie mogą spowodować u dziecka problemy z czytaniem lub wpłynąć na rozwój dysleksji.

Leworęczność i problemy z nauką
„Gen leworęczności” bierze udział w rozwoju asymetrii lewostronnej i prawostronnej mózgu. Zaburzenia w tym genie powodują leworęczność i niektóre dysfunkcje rozwojowe u dzieci (np. ADHD). Wg prof. Joshui Goodmana z Harvard Kennedy School, leworęczne dzieci z mutacjami w genie często cierpią na współwystępującą dysleksję, mają problemy z nauką i emocjami.

POLECANE ARTYKUŁY