enel - sklep

Logowanie:

Zaloguj się
Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj aby je oddzyskać.
shadow
Mądre dziecko - pakiet badań genetycznych
photo

Wyjątkowy, jedyny w Polsce pakiet badań genetycznych, określających genetyczne uwarunkowania dysleksji.

Mądre dziecko - pakiet badań genetycznych

Zamawiasz zestaw do samodzielnego pobrania krwi.

Miasto:
850 PLN
Ilość:
Akceptuję regulamin produktu.

Musisz zaakceptować postanowienia regulaminu.

Do koszyka arrow

Szczegóły

Badanie genetyczne ewentualnych mutacji w obrębie genów KIAA0319, DCDC2 – wykazujących korelację z występowaniem dysleksji oraz genu PCSK6 - odpowiadającego za leworęczność, rozwój asymetrii lewostronnej i prawostronnej mózgu oraz predyspozycje do m.in. ADHD, zaburzeń emocjonalnych, problemów z koncentracją.
Celem badania jest poznanie predyspozycji genetycznych umożliwia wcześniejsze ukierunkowane wspomaganie rozwoju dziecka i indywidualny tok pracy z dzieckiem, a tym samym zniwelowanie trudności edukacyjnych w przyszłości. Ponadto umożliwia poznanie wyjątkowych zdolności dziecka. Dysleksja, to nie tylko problemy, ale także specyficzne, często wybitne uzdolnienia wynikające wzmożonej aktywności prawej półkuli mózgowej: wybitna inteligencja emocjonalna, intuicja, ciekawość świata, błyskotliwość i kreatywność.

Czy Twoje dziecko ma dysleksję?

Bawisz się ze swoim dzieckiem, układacie puzzle, budujecie z klocków, rysujecie razem, czytasz mu książeczki pokazując litery i ilustracje, wspierasz je przy rysowaniu szlaczków i wzorów, wreszcie przychodzi czas na pierwsze litery. Świetnie bawicie się razem, ale…

Zauważasz, że czasami dziecko ma problemy budowaniem wieży z klocków, z trudem nawleka koraliki, nieporadnie zapina guziki, zaczyna mówić później niż rówieśnicy, niechętnie rysuje, przekręca trudne wyrazy albo pisząc odwraca cyfry i litery. Czyta z trudnością i robi błędy ortograficzne.

Czy są to przejściowe trudności? Objawy, które miną samoistnie? Czy zapowiedź poważniejszych problemów w przyszłości? Czy już teraz należy podjąć określone kroki, wspomagać w konkretny sposób w rozwoju?

Zaczynasz zastanawiać się nad dysleksją. Chcesz jak najszybciej rozwiać swoje wątpliwości, więc rozmawiasz ze specjalistami. Pediatra, psycholog lub logopeda mogą skierować do poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale rzetelną diagnozę dysleksji można postawić dopiero po 10 roku życia.

A tymczasem wiadomo, że im wcześniej zacznie się ukierunkowane wspomaganie rozwoju i indywidualny tok pracy z dzieckiem, tym większe szanse na zniwelowanie trudności edukacyjnych w przyszłości. A także na rozwój wyjątkowych zdolności dziecka. Dysleksja bowiem, to nie tylko problemy, ale także specyficzne, często wybitne uzdolnienia wynikające wzmożonej aktywności prawej półkuli mózgowej: wybitna inteligencja emocjonalna, intuicja, ciekawość świata, błyskotliwość i kreatywność.

Co możesz zatem zrobić już teraz?

Możesz wykonać badanie genetyczne i znaleźć odpowiedź na swoje pytania, wiadomo bowiem, że dysleksja ma podłoże genetyczne. Zanim zdecydujesz w jakim kierunku i w jaki sposób wspomagać rozwój Twojego dziecka, wykonaj badanie genetyczne – wyjątkowy, jedyny na polskim rynku pakiet MĄDRE DZIECKO.

Co zyskasz wykonując badanie MĄDRE DZIECKO?

• poznasz indywidualny profil genetyczny swojego dziecka pod kątem genów skojarzonych z dysleksją

• określisz ryzyko zagrożenia rozwojem dysleksji

• podejmiesz wcześniej właściwe decyzje jak pokierować rozwojem dziecka, aby w pełni wykorzystać jego potencjał rozwojowy

• ułatwisz dziecku pokonanie szkolnych trudności edukacyjnych

• zwiększysz szanse dziecka na rozwinięcie jego wyjątkowych zdolności

• specyficzne uzdolnienia dziecka, odpowiednio wspierane i wspomagane, mogą być źródłem sukcesów i zadowolenia w przyszłości

 

Genetyczne podłoże dysleksji

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania u dzieci o zachowanych prawidłowych zdolności intelektualnych i odpowiednich możliwościach edukacyjnych. Jest też zjawiskiem coraz częściej diagnozowanym u dzieci w wieku szkolnym – szacuje się, że od 10 do 15% dzieci w wieku szkolnym mieszczących się w normie intelektualnej i mających odpowiednie możliwości edukacyjne, wykazuje znaczne i bardzo znaczne deficyty umiejętności czytania.

Dysleksja według najnowszych analiz genetycznych jest dziedziczna. Prawdopodobieństwo odziedziczenia trudności w czytaniu szacuje na 60%, natomiast problemów z ortografią: 70 do 80%. Członkowie rodzin dzieci z dysleksją cechują się od 4 do 8-krotnie większym prawdopodobieństwem występowania dysleksji niż przedstawiciele rodzin bez dysleksji. Badania nad bliźniętami wykazały jednoznacznie istotny czynnik genetyczny dysleksji, z dziedziczną zmiennością ocenianą na 50 do 70%.

Pakiet badań genetycznych MĄDRE DZIECKO - badane geny:

Geny KIAA0319 i DCDC2

W ostatnich latach badacze poświęcają wiele uwagi zagadnieniom związków między genami i psychiką, a zwłaszcza zdolnościami poznawczymi. Zwykle są to związki bardzo złożone. Zaobserwowano, że zdolności językowe wykazują korelację z różnymi genami, a bardziej szczegółowe analizy wykazały związek dwóch genów z dysleksją – genu KIAA0319 i genu DCDC2. Uważa się, że białka kodowane przez geny KIAA0319 i DCDC2 odgrywają kluczową rolę w migracji neuronów w rozwijającym się mózgu dziecka jeszcze w życiu płodowym, co tłumaczy wpływ tych genów na zdolności językowe. Stwierdzono też, że rozmaite zaburzenia funkcji genów KIAA0319 i DCDC2 prowadzą do deficytów zdolności czytania lub powstawania różnych typów dysleksji.

Gen PCSK6

Gen PCSK6 popularnie zwany „genem leworęczności” nie tylko jest jednym z genów odpowiadających za leworęczność, ale przede wszystkim ma udział w rozwoju asymetrii lewostronnej i prawostronnej naszego mózgu i rozłożeniu naszych organów wewnętrznych w organizmie. Na tym jego rola się nie kończy. Wiadomo bowiem, że mutacje w PCSK6 powodują też inne zaburzenia rozwojowe. W szeroko zakrojonej analizie danych z badań długofalowych, prof. Joshua Goodman z Harvard Kennedy School odnotował też towarzyszącą tym zmianom u osób leworęcznych dysleksję, częstsze ADHD, rozwojowe problemy emocjonalne i problemy z nauką. Badania genetyczne u osób z dysleksją wskazują, że współwystępująca leworęczność jest związana z wariantem rs7182874 w genie PCSK6.

W ramach pakietu MĄDRE DZIECKO oferujemy badanie genetyczne mutacji w obrębie genów KIAA0319, DCDC2, PCSK6 analityczny opis wyniku oraz bezpłatną konsultację psychologa w wybranych placówkach Enel-Med.

 

POLECANE ARTYKUŁY